Jadwal UTS Semester Genap TA 2023-2024

Jadwal Kuliah Semester Ganjil TA 2023-2024

Jadwal UAS Semester Genap TA 2022-2023

Jadwal UTS Semester Genap TA 2022-2023

Jadwal Kuliah Semester Genap TA 2022-2023

Jadwal Ujian Akhir Semester (UAS) Ganjil TA 2022-2023

Jadwal Ujian Tengah Semester (UTS) Ganjil TA 2022-2023

Jadwal Kuliah Semester Ganjil TA 2022-2023